Referencie 

     V priebehu nášho pôsobenia od roku 2010 sme sa zúčastňovali na podujatiach rôzneho druhu - folklórne festivaly, výročia - oslavy miest a  obcí, MDD a rôznych kultúrno- spoločenských akciách. Z najzaujímavejších vyberáme:

 

Šírava  fest - hudobný festival

Šariš park-otvorenie - firemná akcia

pivovar Veľký Šariš - DOD - firemná akcia

Svidník - Letecký deň 

Košice - automobilové preteky Jahodná

Nová Ľubovňa -jazdecké preteky, ródeo

Rozhanovce - 700. výročie stredovekej bitky

CVČ Vranov  nad Topľou - Deň detí

syráreň Bel Michalovce - firemná akcia

ZOO Košice - MDD s UPC- 15.výročie - firemná akcia

Humenné - Predvolebná kampaň - komunálne voľby

YAZAKI  Slovakia s.r.o. - firemná akcia

U.S.Steel Košice - DZ Oceliareň - firemná akcia

CRH Turňa nad Bodvou- Family day - firemná akcia

Svet zdravia,  Trebišov - firemná akcia

Svet zdravia,  Michalovce - firemná akcia

MICHATEK k.s,  Michalovce - firemná akcia

syráreň Bel Michalovce - DOD - firemná akcia

Rožňava - Predvolebná kampaň - komunálne voľby

Vranov nad Topľou - Farský deň

Slovenský vodohospodársky podnik MI - Deň detí - firemná akcia

Super ZOO Prešov - firemná akcia

Super ZOO Vranov nad Topľou - firemná akcia

Super ZOO Moldava nad Bodvou - firemná akcia

Super ZOO Sabinov - firemná akcia

Župné dni Rožňava -Košický samosprávny kraj 

Župné dni SNV -Košický samosprávny kraj

Župné dni Michalovce - Košický samosprávny kraj

Župné dni Košice - Košický samosprávny kraj

Európsky deň eurokampaň  PS - Košice

Deň detí Košice - Košický samosprávny kraj 

... a mnoho ďalších obecných a firemných podujatí